تماس با
کلینیک تخصصی اورولوژی
دکتر ملیحه کشوری

برنامه کاری
  • شنبه۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰
  • دوشنبه۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰
  • چهارشنبه۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰
ارتباط با ما
keshvarimd@yahoo.com
+۹۸ ۵۱ ۳۸۵۴ ۷۰۵۰
+۹۸ ۵۱ ۳۸۵۴ ۷۰۸۰
۰۹۳۰ ۶۴۰ ۴۳۵۹
مشهد، بین چهارراه دکترا و میدان بیمارستان امام رضا (ع)،
نبش ابن سینا ۷، ساختمان پزشکان سینا